Asociati

BORNEA MARIA

bornea maria

Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş - Bolyai, Cluj Napoca, promoția 1971.

De la absolvire a lucrat doar ca avocat în Arad, acumulând mulţi ani de experienţă, mulţi înainte de anul 1989, atunci când majoritatea avocaţilor abordau toată paleta cauzelor, lucrând în toate domeniile dreptului, astfel că a ajuns să fie foarte cunoscută în oraş şi judeţ.

După anul 1989 a continuat să lucreze în dreptul civil în toate domeniile, în special pe dreptul de proprietate, răspundere contractuală şi delictuală, în drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, drept penal, contravenţional, etc.

De-a lungul vremii, în Arad au existat mulţi mari avocaţi, profesionişti desăvârşiţi, care au scris istorie în Baroul Arad, de care ne aducem aminte cu mare respect şi recunoştinţă, pentru că ei ne-au format. Au fost marii noştri maeştri. Ne place să credem că a venit rândul nostru şi că am ajuns la acest nivel.

Am format mulţi stagiari şi toţi, fără nici o excepţie, sunt astăzi foarte buni avocaţi sau magistraţi. Nu am acceptat niciodată ca stagiari tineri insuficient pregătiţi, pentru că ne repugnă impostura.

BORNEA FLORIN ALEXANDRU

bornea florin

Este doctor în economie. A obţinut acest titlu ştiinţific în anul 2010 în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara cu lucrarea de doctorat „Riscul şi gestionarea riscului în economia de piaţă”, abordând riscurile economice, atât din punct de vedere economic cât şi juridic. A ales această lucrare, pentru că astăzi, parcă totul este risc. Dacă nu ne ştim apăra de riscuri, consecinţele pot fi dramatice, dar gestionarea lor nu este uşoară şi nici la îndemâna oricui, iar ajutorul unor specialişti în acest domeniu atât de vast şi nu uşor, poate fi salvator.

A absolvit Facultatea de Drept în anul 2006, printre cei mai buni absolvenţi ai seriei lui. A fost admis în Baroul Arad în anul 2007, pe locul I, cu media generală 9,40.

A absolvit și Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității de Vest din Timişoara, Secţia Tranzacţii Internaţionale, promoția 2002.

De la absolvirea acestei facultăţi a lucrat ca economist, în consultanţă fiscală, economică şi contabilitate.

A urmat liceul la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad, promoţia 1998.

După intrarea în Baroul Arad, principalele domenii juridice abordate sunt: dreptul fiscal, comercial, societar, administrativ, muncii, drept civil, penal, contravențional.

Avem parteneri şi colaboratori, specialişti reputaţi şi în alte domenii de activitate.

În probleme economice și fiscale colaborăm cu Cabinetul de Expert Contabil Ciprian Bornea, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.