Realizari

 

In cei 40 de ani de experiență, am avut foarte multe reuşite, am ajutat mulţi clienţi. In perioada anterioară anului 1989, am reuşit chiar şi achitări în materie penală, am câştigat procese împotriva unor organizaţii de stat şi cooperatiste, ceea ce era un lucru aproape imposibil în justiţia vremii. Am reuşit datorită curajului dat de profesionalism, adică de siguranţa obţinută prin muncă.

 

Cel mai mare volum de activitate şi cele mai mari realizări le avem în materie civilă, în litigii privind revendicări, restituiri şi dobândiri de proprietăţi, despăgubiri, grăniţuiri, litigii izvorâte din contracte de vânzare cumpărare, întreţinere, închiriere, împrumut, evacuări, anulări de contracte, uzucapiuni imobiliare de toate felurile, răspundere delictuală, litigii succesorale de toate felurile. În dreptul familiei: divorţuri, partaje de bunuri, obligaţii de întreţinere între soţi şi faţă de copii, încredinţări de copii, reglementarea vizitării copiilor, paternităţi, etc.

 

Relevăm unele rezultate ale noastre din ultima perioadă. Astfel, am reuşit:

 

 • restituirea proprietăţilor imobiliare, terenuri, apartamente, în natură sau contravaloare, pe baza tuturor legilor de retrocedare,
 • obţinerea de despăgubiri din partea statului pentru cei condamnaţi politic sau deportaţi,
 • să anulăm, cu titlu irevocabil, clauze din contracte de leasing financiar încheiate între societăţi comerciale, prin care se solicita plata ca daune interese a totalității ratelor de leasing rămase până la finalizarea contractului, deşi contractul de leasing s-a reziliat, iar autoturismul a fost preluat de societatea finanţatoare,
 • să obţinem contravaloarea unei construcţii ridicate pe terenul altei persoane,
 • rezilieri şi  anulări de contracte civile,
 • cauze succesorale,anularea testamentului pentru lipsa de discernămînt a testatorului,
 • adopţii de minori, majori,
 • înfiinţări de  asociaţii şi societăţi comerciale,
 • includerea în calculul pensiei a stagiilor de cotizare pentru mulţi profesori care au lucrat în Maroc, în perioada anilor 1974 - 1981, cărora Casele de Pensii le-au refuzat acest lucru în mod constant, şi  recalcularea pensiilor pe trei ani în urmă, luându-se în calcul salariul din Maroc,
 • includerea în calculul pensiilor a tuturor sporurilor pentru cei ce au lucrat în acord global,
 • restituirea taxelor de primă înmatriculare şi poluare pentru autoturisme,
 • să anulăm decizii de impunere vamală,
 • să anulăm acte de control întocmite de  Garda Financiară pentru societăţi comerciale, să anulăm sancţiuni, sau să fie înlocuite cu avertisment, să obţinem pentru salariaţii unei societăţi comerciale aflate în lichidare, sume importante cu titlu de daune pentru disponibilizări,
 • achitarea unor inculpaţi trimişi în judecată pentru tâlhărie şi pentru alte fapte grave, sancţionate cu pedepse mari, sau obţinerea de pedepse cu suspendare,
 • cauze penale şi civile rezultate din accidente de circulaţie, cu obţinerea de despăgubiri mari pentru repararea prejudiciilor, de la asigurători.